Vih­rei­den ehdo­kas­han­kin­ta hyväs­sä vauh­dis­sa Oulun vaa­li­pii­ris­sä

Oulun vaa­li­pii­rin Vih­reät ry piti kevät­ko­kouk­sen­sa poik­keuk­sel­li­ses­ti etä­ko­kouk­se­na. Kokouk­ses­sa hyväk­syt­tiin pii­ri­jär­jes­töl­le uusi jäse­nyh­dis­tys, Oulun vaa­li­pii­rin Tie­teen ja tek­no­lo­gian Vih­reät ry, joka perus­tet­tiin lop­pu­vuo­des­ta 2019.

– Vih­reän toi­min­nan moni­puo­lis­tu­mi­nen vaa­li­pii­rin alu­eel­la on aina läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut­ta, pii­ri­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Sep­po Sor­va­ri tote­aa.

Kokouk­sel­le tuo­tiin tie­dok­si yhdis­tyk­sis­sä nimet­ty­jä kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta. Poik­keuk­sel­li­ses­ta kevääs­tä huo­li­mat­ta ehdo­kas­han­kin­ta on eden­nyt muka­vas­ti.

– On hie­noa huo­ma­ta miten monia uusia­kin kas­vo­ja meil­lä on muka­na, iloit­see Sor­va­ri.

Oulun Vih­reä Kun­nal­lis­jär­jes­tö on nimen­nyt 23 ehdo­kas­ta, jot­ka ovat Esa Aal­to, Pia Ala­tor­vi­nen, Pasi Haa­pa­kor­va, Satu Haa­pa­nen, Jan­ne Hak­ka­rai­nen, Esa Holap­pa, Marian­ne Iso­la, Ant­ti Koi­vusaa­ri, Heik­ki Kont­tu­ri, Simo Kos­ki­nen, Satu Lapin­lam­pi, Late­koe Law­son Hel­lu, Mar­ja Läh­de, Aino-Kai­sa Man­ni­nen, Mar­ja Mäy­rä-Mafi, Hen­na Määt­tä, Jen­ni Pit­ko, Pert­ti Rau­tiai­nen, Tar­ja Tapa­ni­na­ho, Mar­jo Tapa­ni­nen, Hei­ni Tuo­ri­la, Sari Tör­mä­nen, Susa Vike­vä­kor­va.

Iin Vih­rei­den kol­me ensim­mäis­tä ehdo­kas­ta ovat Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi, Mart­ti Kaar­re ja Aila Paa­so.

Raa­hen Vih­rei­den nimet­ty­jä ehdok­kai­ta ovat Sir­pa Aho, Tatu Hir­vo­nen, Sani Kos­ki­mä­ki, Anna Mar­tin­mä­ki, Mer­ja Mäki-Pent­ti­lä ja Sep­po Sor­va­ri.