Vero­pro­sen­tit säi­ly­vät ennallaan

Oulun vero­pro­sen­teik­si vah­vis­tet­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa vuo­del­le 2022 samat pro­sen­tit kuin tänä­kin vuon­na. Tulo­ve­ro­pro­sent­ti on 20,50 pro­sent­tia. Vaki­tui­sen asuin­ra­ken­nuk­sen osal­ta kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti on 0,50 ja muun asuin­ra­ken­nuk­sen 0,93. Ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro säi­lyy 1,15 pro­sen­tis­sa, voi­ma­lai­tos­ten 3,10:ssä ja yleis­hyö­dyl­li­sen yhtei­sön 0,16:ssa. Raken­ta­mat­to­mal­le raken­nus­pai­kal­le ei mää­ri­tel­lä eril­lis­tä kiinteistöveroprosenttia.

Val­tuus­tos­sa vih­rei­den kel­lo­lais­val­tuu­tet­tu Esa Aal­to teki asias­sa muu­tos­esi­tyk­sen, jon­ka mukaan vero­pro­sent­tia tuli­si nos­taa 21 pro­sent­tiin. Esi­tys­tä kan­nat­ti ainoas­taan vih­rei­den Late­koe Law­son Hel­lu.

 

TILAA RANTAPOHJA TÄSTÄ.