Val­tuus­to­sa­lien uusi elämä

Kempeleläinen Esa Kälkäjä omistaa Yli-Iin entisen kunnantalon sekä sen viereisen terveystalon. Valtuustosalia kalustaa nykyisin erään toisen entisen valtuustosalin pöydät. Salia on annettu veloituksetta järjestöjen käyttöön. Entisen kunnantalon vanhin, hirsinen osa toimii Esa Kälkäjän ja Anja Karvonen-Kälkäjän vapaa-ajanasuntona. (Kuva: Teea Tunturi)Kempeleläinen Esa Kälkäjä omistaa Yli-Iin entisen kunnantalon sekä sen viereisen terveystalon. Valtuustosalia kalustaa nykyisin erään toisen entisen valtuustosalin pöydät. Salia on annettu veloituksetta järjestöjen käyttöön. Entisen kunnantalon vanhin, hirsinen osa toimii Esa Kälkäjän ja Anja Karvonen-Kälkäjän vapaa-ajanasuntona. (Kuva: Teea Tunturi)

Entis­ten kun­tien, entis­ten kun­nan­ta­lo­jen val­tuus­to­sa­lit elä­vät pää­osin kun­ta­lii­tok­sen jäl­keis­tä uut­ta ja aktii­vis­ta elä­mää. Oulun kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa ole­va Kii­min­gin val­tuus­to­sa­li on päi­vä­ko­din käy­tös­sä ja Yli­kii­min­gis­sä tila on asu­kas­tu­van ja asuk­kai­den kokoon­tu­mis­paik­ka­na. Yli-Iin val­tuus­to­sa­li on siir­ty­nyt kun­nan­ta­lon kau­pan myö­tä yksi­tyi­so­mis­tuk­seen. Kui­va­nie­men val­tuus­to­sa­li on Iin kun­nan omis­tuk­ses­sa ja se on osa Kui­va­nie­men kir­jas­toa. Hau­ki­pu­taan kun­nan­ta­lo val­tuus­to­sa­lei­neen on puret­tu, ja tont­ti on tyhjillään. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus