Joki­ky­län sil­ta­han­ke käyn­tiin ensi keväänä

Jokikylän silta puretaan ja rakennetaan tilalle uusi. Sillan isoimmat ongelmat ovat vauriot sillassa, kantavuuspuutteet ja kevyen liikenteen huonot olosuhteet. Uuteen siltaan rakennetaan korotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä.Jokikylän silta puretaan ja rakennetaan tilalle uusi. Sillan isoimmat ongelmat ovat vauriot sillassa, kantavuuspuutteet ja kevyen liikenteen huonot olosuhteet. Uuteen siltaan rakennetaan korotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Hau­ki­pu­taan Joki­ky­läs­sä alkaa Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän Joki­ky­län sil­lan mit­ta­va perus­pa­ran­nus­työ kevääl­lä 2022. 

Hank­keen 4,1 mil­joo­nan euron val­tion rahoi­tus oli vie­lä äsket­täin epä­var­maa, mut­ta nyt on var­mis­tu­nut, että val­tio on myön­tä­nyt koh­tee­seen rahoi­tuk­sen vuo­sil­le 2022–23, ker­too tie- ja raken­nus­suu­ni­tel­ma­vas­taa­va Ari Kuo­te­sa­ho Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskuksesta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus