Kui­va­nie­men ter­veys­pal­ve­lui­ta ollaan siir­tä­mäs­sä Kuivaniemi-talolle

Kuivaniemen terveysaseman tiloissa on havaittu talon käyttäjillä sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua jo ennen terveysaseman sulkua. (Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)Kuivaniemen terveysaseman tiloissa on havaittu talon käyttäjillä sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua jo ennen terveysaseman sulkua. (Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma on ollut sul­jet­tu­na puo­li­tois­ta vuot­ta koro­na­pan­de­mi­aan liit­tyen. Nyt suun­ni­tel­laan, että ter­veys­pal­ve­lui­ta jär­jes­tet­täi­siin tam­mi­kuun alus­ta läh­tien Kuivaniemi-talolla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus