Tors­tain 8.10. Ran­ta­poh­ja vapaas­ti luet­ta­vis­sa ver­kos­sa, kes­to­ti­laus­tar­jous hyö­dyn­net­tä­vis­sä

Torstain 8.10. Rantapohjan digitaalinen versio on vapaasti luettavissa.

Tors­tain 8.10. Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on vapaas­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa. Leh­ti löy­tyy verk­ko­si­vul­ta osios­ta Avoi­met näköis­leh­det tai klik­kaa­mal­la TÄSTÄ

Tors­tai­na alkoi myös Ran­ta­poh­jan tilaus­kam­pan­ja. Uuden kes­to­ti­laa­jan on mah­dol­lis­ta saa­da lop­pu­vuo­den 2020 leh­det veloi­tuk­set­ta.

Pape­ri­sen leh­den tilaus­tar­jouk­sen voi hyö­dyn­tää klik­kaa­mal­la tuos­ta (Kestotilaustarjous2021):

Pape­ri­leh­den tilaus

Digi­leh­ti­tar­jouk­seen voi tart­tua klik­kaa­mal­la tuos­ta (Kestotilaustarjous2021):

Tilaus­vaih­toeh­dot