Tilaus­vaih­toeh­dot

Tilaus­vaih­toeh­to Hin­ta  

50v juh­la­vuo­si­tar­jous digi­ti­laus kes­to

Sisäl­tää
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
- Tar­jous kos­kee uusia tilauk­sia
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
40,00 € (n. 3,33 €/kk). Las­ku yhdes­sä eräs­sä Tilaa

50v juh­la­vuo­si­tar­jous digi­ti­laus 6 kk

Sisäl­tää
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
- Tar­jous kos­kee uusia tilauk­sia
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
30,00 € (5,00 €/kk). Las­ku yhdes­sä eräs­sä Tilaa

Digi­ti­laus kes­to

Sisäl­tää
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
Hin­taan 56.00€ / vuo­si Tilaa

Digi­ti­laus 12 kk

Sisäl­tää
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
Hin­taan 61.00€. Tilaa

Digi­ti­laus 6 kk

Sisäl­tää
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
Hin­taan 35.00€. Tilaa

Digi­ti­laus 3 kk

Sisäl­tää
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
Hin­taan 19.00€. Tilaa

Digi­ti­laus 1 kk

Sisäl­tää
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
Hin­taan 12.00€. Tilaa

Digi­ti­laus 12 kk (opis­ke­li­jat)

Sisäl­tää
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
Hin­taan 48.80€. Tilaa
Tilaus­vaih­toeh­to Hin­ta  

Täys­ti­laus kes­to

Sisäl­tää
- Pape­ri­leh­den
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
Hin­taan 126.00€ / vuo­si Tilaa

Täys­ti­laus 12 kk

Sisäl­tää
- Pape­ri­leh­den
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
Hin­taan 133.50€. Tilaa

Täys­ti­laus 6 kk

Sisäl­tää
- Pape­ri­leh­den
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
Hin­taan 70.50€. Tilaa

Täys­ti­laus 3 kk

Sisäl­tää
- Pape­ri­leh­den
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
Hin­taan 37.50€. Tilaa