Toi­mit­ta­jal­ta: Rakas joulupukki

Näin Suo­men itse­näi­syy­den juh­la­vuo­den jou­lu­na voi­sit suo­sia lah­ja­säk­ki­si sisäl­töä vali­tes­sa­si eri­tyi­ses­ti suo­ma­lai­sia tuot­tei­ta, mikä­li se suin­kin on enää mah­dol­lis­ta. Pahat kie­let ovat kuis­ku­tel­leet, että jopa jou­lu­pu­kin pajan tuo­tan­toa on siir­ret­ty kau­ko­mail­le. Sikä­läi­set ton­tut kuu­lem­ma ahke­roi­vat pie­nem­mäl­lä puu­ro­mää­räl­lä. Pitää­kö tämä paik­kan­sa, toi­von että ei. Jos suo­ma­lai­sia tava­ra­lah­jo­ja ei löy­dy kai­kil­le, voi­sit suo­sia aina­kin koti­mais­ten pal­ve­lu­jen antamista… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus