Ei lii­ken­ne­va­lo­ja Iihin

Liikennevaloja suunniteltiin kuvassa olevaan Nelostien ja Sorosentien risteykseen sekä Leipojantien risteykseen.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Nelos­tiel­le Iihin ei tule lii­ken­ne­va­lo­ja. Näin päät­ti Iin kun­nan­val­tuus­to eili­sil­tai­ses­sa kokouk­ses­saan. Pää­tös syn­tyi vilk­kaan kes­kus­te­lun jäl­keen äänin 19–16. ELY-kes­kus oli­si raken­ta­nut lii­ken­ne­va­lot ensi vuon­na Nelos­tien ja Soro­sen­tien eli Kärk­käi­sen ris­teyk­seen ja Nelos­tien ja Lei­po­jan­tien eli Shel­lin ris­teyk­seen, mikä­li kun­ta oli­si osal­lis­tu­nut puo­leen hank­keen kus­tan­nuk­sis­ta. Iin kun­nan osuus oli­si ollut 160 000 euroa. Kunnanvaltuustossa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus