Perin­tei­käs puu­tar­hay­ri­tys pal­kit­tiin Yli-Iissä

Rit­va Piri Yli-Ii/­Jak­ku­ky­lä Yli-Iin Vuo­den Yrit­tä­jä on jak­ku­ky­lä­läi­nen pit­kät perin­teet omaa­va Met­to­vaa­ran Puu­tar­ha, jota nykyi­sin luot­saa­vat Tuo­mo ja Lea Met­to­vaa­ra. Nykyi­set yrit­tä­jät ovat pyö­rit­tä­neet puu­tar­haa jo kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta. Alun perin yri­tyk­sen perus­ti Tuo­mon isä Esko yhdes­sä vai­mon­sa kans­sa lähem­mäs vii­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Vuo­sien var­rel­la yri­tys­tä on laa­jen­net­tu kuk­ka­kau­pan ja hau­taus­toi­mis­to­pal­ve­lu­jen pariin, ja nykyi­sin yri­tyk­sel­lä on… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus