Iin lukio­lai­sia Rans­kas­sa kan­sain­vä­li­sel­lä tie­de­lei­ril­lä

Iin lukiosta Ranskassa vierailivat opiskelijat Veera Annunen, Marianne Vanhala, Inka Välipakka, Petra Sankala ja Moona Repo sekä opettajat Jukka Ervasti ja Henna Anunti.

Inka Väli­pak­ka Vee­ra Annu­nen Ii Rans­kan Cus­se­tis­sa Allier­joen var­rel­la jär­jes­tet­tiin mar­ras­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la kan­sain­vä­li­nen tie­de­lei­ri, johon osal­lis­tui vii­si Iin lukio­lais­ta opet­ta­ji­neen. Yhteen­sä noin 50 osal­lis­tu­jan tie­de­lei­ril­le opis­ke­li­joi­ta tuli Suo­men lisäk­si Skot­lan­nis­ta, Sak­sas­ta, Grön­lan­nis­ta, Yhdys­val­lois­ta sekä tie­tys­ti Rans­kas­ta. Vie­rai­lu oli osa Euroo­pan Unio­nin rahoit­ta­maa Atlan­tic Sal­mon Con­ser­va­tion Schools Network (ASCSN) -nimis­tä Eras­mus+ -pro­jek­tia. Vii­kon aika­na opis­ke­li­jat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus