Toi­mit­ta­jal­ta: Jak­ku­ky­lä — gal­lia­lai­nen kylä

Kun jak­ku­ky­lä­läi­set huo­ma­si­vat Oulu-lii­tok­sen myö­tä, että kylän kehit­tä­mis­mah­dol­li­suu­det eivät enää olleet hääp­pöi­set ja uhka­na oli näi­vet­ty­mi­nen, he eivät jää­neet sur­kut­te­le­maan kur­jaa koh­ta­lo­aan Oulun pus­sin­pe­räl­lä. Aktii­vi­nen poruk­ka otti kynän käteen­sä ja aloit­ti pie­nen kylän sin­nik­kään sekä his­to­rial­li­sen tais­te­lun iiläis­tyäk­seen jäl­leen. Vasem­mal­la kädel­lä teh­dyin tai kevyin perus­tein ei val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö oli­si jak­ku­ky­lä­läis­ten esi­tyk­seen suos­tu­nut. Tus­kin­pa Iin kun­ta­kaan olisi… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus