HYVÄ RANTAPOHJAN NÄKÖISLEHDEN JO AIEMMIN TILANNUT

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti uudis­tuu ja kir­jau­tu­mi­set tule­vat käyt­töön jäl­leen 15.1.2018 alkaen. Näköis­leh­den jo aiem­min tilan­nei­den tun­nuk­set pysy­vät voi­mas­sa ja ne toi­mi­vat myös 15.1.2018 alkaen. 14.1.2018 asti pää­set luke­maan Ran­ta­poh­jan uusim­man näköis­leh­den lin­kis­tä Van­han näköis­leh­den pää­set luke­maan lin­kis­tä Van­ha näköis­leh­ti. Mah­dol­li­sis­sa ongel­ma­ti­lan­teis­sa voit olla yhtey­des­sä tilaus- ja toi­mis­toas­sis­tent­tiim­me Miia Räi­hään, p. 0400537148, miia.raiha@rantapohja.fi Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin Pek­ka Keväjärvi,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus