Vää­rä­kos­ken ihmis­ten elä­mää kuvi­na

Katri Jämsä kuuli kansakoulun historiantunnilla Erkki Pääkköseltä Vääräkosken nimen syntytarinan: Kun Kiimingin kirkon rakennuspaikkaa mietittiin, laitettiin yläjuoksulta Koitelin paikkeilta tukki matkaan jokea pitkin ja siihen, mihin tukki pysähtyy, kirkko rakennetaan. Joidenkin kiiminkiläisten mielestä tukin pysähdyspaikka oli väärä, siitä nimi. Kirkko kuitenkin nousi tuon kosken lähelle. Nyt Jämsä on koonnut Suomi100-teemalla kuvia Vääräkosken maisemista ja ihmisistä.

Kii­min­gis­sä Vää­rä­kos­ken mai­se­mis­sa asu­va Kat­ri Jäm­sä on koon­nut isän­sä Lau­ri Matin­poi­ka Jäm­sän (1910–1969) ja sukun­sa his­to­ri­aa yksiin kan­siin jo aiem­min. Nyt hän teki Suo­mi 100-valo­ku­va­pro­jek­tin, jos­sa Vää­rä­kos­ken myl­lyl­tä löy­ty­nei­siin, toden­nä­köi­ses­ti Yrjä­nän van­han talon ikku­nan­po­kiin istu­tet­tiin upei­ta kuvia tilan ja suvun his­to­rias­ta vuo­si­kym­me­nien var­sil­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus