Tap­pio nai­sil­le Vantaalta

Nai­set mat­ka­si­vat vii­kon toi­seen otte­luun Van­taal­le VJS:n vie­raak­si. Myyr­mäen jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­la käy­ty otte­lu päät­tyi koti­jouk­ku­een 4–0 voittoon.

Otte­lu alkoi vie­rai­li­joi­den kan­nal­ta mel­ko surul­li­ses­ti, kun VJS toi­mit­ti pal­lon kol­me ker­taa ensim­mäi­sen 25 minuu­tin aika­na Hau­Pan maa­li­vah­din selän taak­se. Ensim­mäi­nen maa­li syn­tyi jo otte­lun toi­sen peli­mi­nuu­tin koh­dal­la, kun koti­jouk­ku­een Enni Räi­hä onnis­tui maa­lin­teos­sa. Otte­lun toi­sen maa­lin vii­meis­te­li Sal­la Lai­teen­mä­ki kym­me­nen minuut­tia myö­hem­min. Kata­stro­faa­li­sen alun jäl­keen Hau­pa alkoi vähi­tel­len pääs­tä peliin mukaan, mut­ta vie­rai­li­joi­den har­mik­si koti­jouk­kue iski kul­ma­pot­kus­ta tilan­teen 25 peli­mi­nuu­tin koh­dal­la jo 3–0. Ensim­mäi­sen puo­lia­jan lisä­ajal­la koti­jouk­kue lisä­si joh­toa vie­lä yhdel­lä maa­lil­la, joka jäi otte­lun viimeiseksi.

Toi­sel­la puo­lia­jal­la Hau­Pan nai­set onnis­tui­vat sisuun­tu­nei­na luo­maan useam­man maa­li­pai­kan, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti ilman tulos­ta. Koko kau­den jat­ku­nut tak­kui­lu maa­lin­teos­sa sai jat­koa, eikä vie­ras­jouk­kue saa­nut ainut­ta­kaan tilas­to­mer­kin­tää teh­ty­jen maa­lien muodossa.

Puo­lus­ta­ja Emi­lia Oksa­nen kom­men­toi peliä seuraavasti-

– Ekal­la puo­lia­jal­la ei peli oikein kul­ke­nut ja pääs­tet­tiin help­po­ja maa­le­ja. Toi­sel­la puo­lia­jal­la pääs­tiin enem­män pelaa­maan omaa peliä ja puo­lus­tet­tiin myös parem­min. Paran­net­tiin peliä toi­sel­le puo­lia­jal­le, mut­ta se ei riit­tä­nyt täl­lä kertaa.

Nais­ten pelit jat­ku­vat koti­ken­täl­lä 8.9, kun vas­taan aset­tuu kau­den toi­ses­sa der­bys­sä ONS.

Tiia Men­so­nen ja Cari­ta Koskensalo