Aution sil­lan kor­jaus alkaa loka­kuus­sa Alakylässä

Taka­lon­tiel­lä Ala­ky­läs­sä sijait­se­van Aution sil­lan kor­jaus­työt alka­vat 4. loka­kuu­ta. Kor­jaus­työt sisäl­tä­vät sil­lan puu­kan­nen uusi­mi­sen ja päällystyksen.

Sil­ta on sul­jet­tu ajo­neu­vo­lii­ken­teel­tä sil­lan puu­kan­nen uusi­mis­töi­den aika­na 11.10.–7.11. Kevyen lii­ken­teen kul­ku sil­lan yli säi­lyy töi­den ajan.

Töi­den on mää­rä val­mis­tua 3. jou­lu­kuu­ta men­nes­sä. Hank­keen tilaa­ja­na on ELY-kes­kus ja pää­ura­koit­si­ja­na Skar­ta Fin­land Oy.