Raha­pe­lit: Viik­ko 25

Lot­to: 15, 18, 22, 25, 29, 32, 34. Lisä­nu­me­ro: 23. Plus­nu­me­ro: 25. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 3 kpl 62 585,86 e, 6 oikein 70 kpl 1 764,63 e, 5 oikein 47,89 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e.

Viking Lot­to: 2, 16, 20, 22, 30, 40. Viking­nu­me­ro: 3. Plus­nu­me­ro: 25. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein – kpl, 5+1 oikein 4 kpl 11 828,06 e, 5+0 oikein 763,10 e, 4+1 oikein 44,64 e, 4+0 oikein 26,90 e, 3+1 oikein 9,22 e, 3+0 oikein 5,07 e e.

Euro­jack­pot: 13, 24, 30, 35, 48. Täh­ti­nu­me­rot: 4, 5. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 2 kpl 917 865,60 e, 5+0 oikein 4 kpl 258 816,70 e, 4+2 oikein 6567,90 e, 4+1 oikein 284,20 e, 3+2 oikein 142,20 e, 4+0 oikein 113,90 e, 2+2 oikein 23,30 e, 3+1 oikein 17,90 e, 3+0 oikein 17,90 e, 1+2 oikein 11,60 e, 2+1 oikein 9 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 7 1 3 3 7 7 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 8 1 7 7 5 3 1. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 3 3 5 0 4 6 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 2X1 211 21X 2211 . Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 2 kpl 64 424,12, 12 oikein 65 kpl 606,52 e, 11 oikein 25,17 e, 10 oikein 4,98 e.