Teks­ta­rit: Kii­tos­ta tak­sa­ril­le ja vie­lä äly­kän­ny­käl­lä laskemisesta

Tak­si-Noo­ral­le kau­nis kii­tos, kun huo­leh­dit kän­ny­kän oike­aan paik­kaan. Mai­ja J.T. vas­taa: Kii­tos vin­kis­tä “Vink­ki”, mut­ta näil­lä vin­keil­lä ei paran­tu­nut. “Ja las­kin äly­kän­ny­käl­lä”, olet­ko tes­tan­nut tätä kaik­kien merk­ki­sil­lä ja kai­ken ikäi­sil­lä äly­pu­he­li­mil­la, kun väi­tit, että tämä on “huu­haa­ta”? Minä olen tes­tan­nut kah­del­la eri mer­kil­lä ja kum­pi­kin las­ki niin kuin oli kir­joi­tuk­ses­sa­ni. Jul­kai­se­pa täs­sä leh­des­sä oma nimesi… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus