Polt­to­puul­le on kovas­ti kysyntää

Sähkön hinnan nousu on vaikuttanut kuluttajien polttopuun tarpeeseen huomattavasti.

Säh­kön hin­nan nousu ja nyky­maa­il­man tilan­ne ovat vai­kut­ta­neet myös polt­to­pui­den menek­kiin ja jono­ja ker­tyy väis­tä­mät­tä, kun talo­jen läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sia hila­taan alas­päin uunia tai tak­kaa läm­mit­tä­mäl­lä. Myös kla­pien hin­ta on nous­sut monel­la tuot­ta­jal­la kohon­nei­den kulu­jen, kuten ben­san hin­nan nousun vuok­si. Osa polt­to­pui­den tuot­ta­jis­ta jou­tuu pian myy­mään eioo­ta ja osal­la jonot veny­vät jo viik­koi­hin. Hau­ki­pu­taal­ta Kii­min­kiin ja Oulun… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus