Kum­mi­tuk­set, tai­kaus­ko, muut oudot tapahtumat

Van­hat ihmi­set vie­lä 1960-luvul­la ker­toi­vat ilta­sel­la ennen van­haan tapah­tu­neis­ta oudois­ta asiois­ta. Kait osa niis­tä oli kek­sit­ty­jä jut­tu­ja ilto­jen ratok­si. Radioi­ta oli har­vois­sa talois­sa, eikä nii­tä kuun­nel­tu huvin vuok­si. “Aku­mu­laa­to­ria ja ano­tia” ei kulu­tet­tu tur­han vuok­si. Uuti­set, ja jos­kus joku kuun­nel­ma, sekä las­ten­tun­ti juu­ri saa­tiin kuunnella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Su 24.7 aamul­la Iin hau­taus­maal­la oli mies mus­ti­kas­sa. Ämpä­ril­li­sen oli jo poiminut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Todel­li­suus on yli­luon­nol­lis­ta kau­heam­paa lap­si­näyt­te­li­jöi­hin luot­ta­vas­sa uutuusjännärissä

Scott Der­rick­son kuu­luu James Wanin (Con­ju­ring-sar­ja) ohel­la nii­hin nyky­päi­vän elo­ku­vaoh­jaa­jiin, jot­ka tun­tu­vat par­hai­ten ole­van peril­lä sii­tä, mikä suur­ta ylei­söä pelot­taa. Der­rick­so­nin elo­ku­va Sinis­ter (2012) nimet­tiin vuo­den 2020 brit­ti­tut­ki­muk­ses­sa jopa maa­il­man pelot­ta­vim­mak­si elokuvaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rent­ta­he­lek­ku: Ei vie­lä puolukoita

Apua! Kak­si kel­tais­ta koi­vun­leh­teä pihal­la. Joko se meni, kesä? Ja lin­nun­ka­kat sini­siä, mus­ti­kat ovat kyp­sy­neet! Yhtä huu­toa tämä. Joko otan lumen­työn­ti­men kuis­tin nur­kal­le? Tie­dä hän­tä, vaik­ka jää­vät puo­lu­kat lumien alle täl­lä vauhdilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIllin­juok­sut 2022: Han­nu Nie­me­lä ja Put­taan futis­po­jat vauh­dis­sa Illissä

Kan­sa kokoon­tui hei­nä­kuun vii­mei­siin Illin­juok­sui­hin Pyhän Ola­vin syn­ty­mä­päi­vän mer­keis­sä. Lie­kö pai­kal­la ollut min­kä ver­ran Ola­ve­ja, mut­ta kel­lo­mies juh­lis­ti auliis­ti tois­ta etu­ni­me­ään ais­tik­kaal­la lippalakillaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sei­pääl­le nos­to on jää­nyt historiaan

Kesän hei­nä­työt on teh­ty myös Juha Lind­hol­min osal­ta. Lind­holm ker­toi, että hei­nien sei­pääl­le nos­to alkaa ole­maan his­to­ri­aa, eikä Hau­ki­pu­taan alu­eel­la niin juu­ri­kaan enää tehdä.