Raha­pe­lit: Viik­ko 30

Lot­to: 4, 8, 25, 28, 29, 31, 38. Lisä­nu­me­ro: 21. Plus­nu­me­ro: 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 3 kpl 54 594,99 e, 6 oikein 2 693,83 e, 5 oikein 58,64 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e.

Viking Lot­to: 20, 30, 32, 38, 45, 48. Viking­nu­me­ro: 2. Plus­nu­me­ro: 27. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein – kpl, 5+1 oikein 3 kpl 15 292,83 e, 5+0 oikein 2 515,91 e, 4+1 oikein 68,40 e, 4+0 oikein 31,92 e, 3+1 oikein 12,26 e, 3+0 oikein 6,01 e. 

Euro­jack­pot: 14, 26, 29, 46, 50. Täh­ti­nu­me­rot: 10, 11. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 2 kpl 845 306,30 e, 5+0 oikein 136 203,80 e, 4+2 oikein 12 097,40 e, 4+1 oikein 399,50 e, 3+2 oikein 284,10 e, 4+0 oikein 126,30 e, 2+2 oikein 46,80 e, 3+1 oikein 26,60 e, 3+0 oikein 20,40 e, 1+2 oikein 20,40 e, 2+1 oikein 13,00 e. 

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 5 3 4 1 5 9 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 1 8 9 9 1 2 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 9 4 6 3 8 3 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 111 111 11X 1211. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 104 kpl 1 565,17 e, 12 oikein 32,02 e, 11 oikein 2,61 e.