Pois­nuk­ku­neet ja maan­po­veen saatetut

Hen­ri Mikael Raap­pa­na Iis­tä kuo­li 1.2. Hän oli 28-vuotias.

Aino Annik­ki Huo­vi­nen Iis­tä kuo­li 23.2. Hän oli 93-vuotias.

Alpo Saka­rias Vähä­kuo­pus Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 8.2. Hän oli 83-vuotias.

Mat­ti Samu­li Tilus Kii­min­gis­tä kuo­li 17.2. Hän oli 81-vuotias.

Ant­ti Johan­nes Kan­niai­nen Yli­kii­min­gis­tä kuo­li 13.2. Hän oli 83-vuotias.

Maan­po­veen saatetut

Sanel­ma Maria Olli­kai­nen siu­nat­tiin 27.2. Kui­va­nie­men kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Pek­ka Soronen.

Hen­ri Mikael Raap­pa­na siu­nat­tiin 26.2. Kruu­nun­saa­ren hau­taus­maa­han. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Tapa­ni Ruotsalainen.

Alpo Saka­rias Vähä­kuo­pus siu­nat­tiin 25.2. Hau­ki­pu­taan hau­taus­maal­la. Toi­mit­ti Jaak­ko Tuisku.

Rei­no Ante­ro Nie­mi­ta­lo Kii­min­gis­tä siu­nat­tiin 26.2. Kii­min­gin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Sei­ja Helo­maa. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin Kii­min­gin seurakuntakeskuksessa.

Ant­ti Johan­nes Kan­niai­nen Yli­kii­min­gis­tä siu­nat­tiin 27.2. Yli­kii­min­gin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Ola­vi Iso­kos­ki. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin Yli­kii­min­gin seurakuntatalolla.