Iin vesi­lii­ke­lai­tos laa­ti ris­kiar­vioin­nin sakon uhalla

Talousveden laatuun ja jakeluun liittyvät häiriöt voivat aiheuttaa äkillisesti vakavan uhkan ihmisten terveydelle. Tämän takia vesilaitosten on laadittava riskiarviointi.

Iin kun­nan ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ran­omai­se­na toi­mi­va Oulun­kaa­ren ympäristöpalvelut/ Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta aset­ti kokouk­ses­saan 28.1. Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le uhka­sa­kon. 10 000 euron sak­ko oli­si tul­lut mak­set­ta­vak­si, mikä­li vesi­lii­ke­lai­tos ei oli­si laa­ti­nut ris­kiar­vioin­tia mää­rä­ai­kaan men­nes­sä. Vesi­lii­ke­lai­tok­sel­ta ker­ro­taan, että arvioin­ti on nyt valmistunut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus