Pak­ka­nen pauk­kui penkkaripäivänä

Haukiputaan abeja oli ohjeistettu pukeutumaan lämpimästi eikä pakkasen annettu haitata tunnelmaa.Haukiputaan abeja oli ohjeistettu pukeutumaan lämpimästi eikä pakkasen annettu haitata tunnelmaa.

Ran­ta­poh­jan alu­een tämän kevään abit Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä ja Iis­sä sai­vat viet­tää tors­tai­na 8.2. penk­ka­ri­päi­vään­sä ihan kun­non pak­ka­ses­sa. Kyl­myys ei iloa häl­ven­tä­nyt, kuten kuvis­ta näkyy. Pen­kin­pai­na­jai­set eli penk­ka­rit on tapah­tu­ma, joka jär­jes­te­tään abi­tu­rient­tien päät­täes­sä sään­nöl­li­sen kou­lun­käyn­tin­sä. He alka­vat val­mis­tau­tua maa­lis­kuus­sa toteu­tu­viin ylioppilaskirjoituksiin.

Per­jan­tai­na 9.2. on sit­ten vuo­ros­sa van­ho­jen tanssit.