Lukiois­sa van­ho­jen päi­vä ja tanssit

Haukiputaan lukion vanhojen tanssijat pääsivät esiintymään kolmeen kertaan Jatulissa. Viimeisenä nähty lukiolaisten itse suunnittelema omatanssi sai nostatti hymyn yleisön kasvoille.Haukiputaan lukion vanhojen tanssijat pääsivät esiintymään kolmeen kertaan Jatulissa. Viimeisenä nähty lukiolaisten itse suunnittelema omatanssi sai nostatti hymyn yleisön kasvoille.

Myös Ran­ta­poh­jan alu­een lukioit­ten van­hat pää­si­vät tans­sah­te­le­maan per­jan­tai­na 9.2. Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä ja Iis­sä. Van­ho­jen­päi­vä on suo­ma­lais­ten lukion toi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­den viet­tä­mä juh­la­päi­vä, joi­hin liit­tyy nyky­ään van­ho­jen­tans­sit. Nii­hin osal­lis­tu­mi­nen ei toki ole pakol­lis­ta. Tors­tai­na 8.2. oli abi­tu­rient­tien pen­kin­pai­na­jai­set, ja sen jäl­keen lukion toi­nen luok­ka on jää­nyt kou­lun ylim­mäk­si eli “van­him­mik­si”.

Van­ho­jen tans­seis­ta sekä penk­ka­ri­juh­lin­nas­ta on lisää kuvia ja videoi­ta Ran­ta­poh­jan Ins­ta­gra­mis­sa ja Facebookissa.