Oulun täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­seen kes­kit­ty­mi­nen saa kii­tos­ta Ran­ta­poh­jan alu­een val­tuu­te­tuil­ta – Lii­to­sa­luei­den ton­tit ja mark­ki­noin­ti halu­taan parem­min näkyviin

Oulun maankäytön toteuttamisohjelmassa esitetään suunnitelma viiden vuoden asuntotuotannosta ja työpaikkarakentamisesta. Suunnitelma päivitetään kahden vuoden välein. Maankäytön toteuttamisohjelmaan on sisällytetty kaupungin asuntopoliittiset linjaukset, joissa kiinnitetään huomiota kaupungin kasvun turvaavaan monipuoliseen asuntotuotantoon sekä asuinalueiden elinvoimaisuuden kehittämiseen. Yhtenä painopisteenä on tällä kertaa vanhat pientaloalueet ja niiden kehittäminen. (Arkistokuva: Teea Tunturi)Oulun maankäytön toteuttamisohjelmassa esitetään suunnitelma viiden vuoden asuntotuotannosta ja työpaikkarakentamisesta. Suunnitelma päivitetään kahden vuoden välein. Maankäytön toteuttamisohjelmaan on sisällytetty kaupungin asuntopoliittiset linjaukset, joissa kiinnitetään huomiota kaupungin kasvun turvaavaan monipuoliseen asuntotuotantoon sekä asuinalueiden elinvoimaisuuden kehittämiseen. Yhtenä painopisteenä on tällä kertaa vanhat pientaloalueet ja niiden kehittäminen. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Oulun kau­pun­gin maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­mas­sa vuo­sil­le 2024–2028 on Ran­ta­poh­jan haas­tat­te­le­mien alu­een val­tuu­tet­tu­jen mie­les­tä eri­tyi­sen hyvää kes­kit­ty­mi­nen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­seen, jol­la saa­daan hyö­dyn­net­tyä jo ole­mas­sa ole­vaa infraa sekä palveluita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus