Oulun uudet veroprosentit

Kaik­kien kun­tien kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­tia alen­ne­taan sote-uudis­tuk­sen vuok­si 12,64 pro­sent­tia, ja val­tion­ve­ro­tus­ta kiris­te­tään vas­taa­vas­ti. Näin­pä Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että uudek­si tulo­ve­ro­pro­sen­tik­si vuo­del­le 2023 vah­vis­tet­tai­siin 7,86.

Oulun kau­pun­ki ei koro­ta kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­te­jaan. Vaki­tui­sen asun­non kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tik­si ehdo­te­taan 0,50, muun asuin­ra­ken­nuk­sen 0,93 ja voi­ma­lai­tos­ten 3,10. Ylei­sek­si kiin­teis­tö­ve­rok­si ehdo­te­taan 1,15 pro­sent­tia ja yleis­hyö­dyl­lis­ten yhtei­sö­jen osal­ta 0,16 pro­sent­tia. Raken­ta­mat­to­mal­le raken­nus­pai­kal­le ei mää­ri­tel­lä eril­lis­tä kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­tia. Lopul­li­sen pää­tök­sen asias­sa tekee kaupunginvaltuusto.