Oulul­la edes­sä iso­jen pää­tös­ten ja muu­tos­ten aika

Oulun kaupunginvaltuuston kokous jatkuu 13.12., jolloin talousarvioon tehdyistä muutosesityksistä äänestetään. Kuva on maanantain kokouksen videotaltioinnista.Oulun kaupunginvaltuuston kokous jatkuu 13.12., jolloin talousarvioon tehdyistä muutosesityksistä äänestetään. Kuva on maanantain kokouksen videotaltioinnista.

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to kokoon­tui maa­nan­tai­na käsit­te­le­mään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys­tä vuo­den 2022 talous­ar­viok­si ja ‑suun­ni­tel­mak­si vuo­sil­le 2022–24. Talous­ti­lan­ne on kään­ty­nyt odo­tet­tua parem­mak­si, mut­ta isot inves­toin­nit odottavat.

Talous­ar­vion val­mis­te­lu ja sen käsit­te­ly eri vai­heis­sa sai päät­tä­jil­tä kehu­ja kaut­ta lin­jan. Ilma­pii­rin todet­tiin olleen raken­ta­va ja asioi­ta on vie­ty eteen­päin hyväs­sä yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä Oulun parhaaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus