Iis­sä juh­lat ja kon­sert­ti itsenäisyyspäivänä

Itse­näi­syys­päi­vän viet­to alkaa Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä kel­lo 10 juma­lan­pal­ve­luk­sil­la Iin ja Kui­va­nie­men kir­kois­sa. Juma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen las­ke­taan sep­pe­leet sankarihaudoille.

Itse­näi­syys­päi­vän juh­la jär­jes­te­tään kel­lo 11.30 alkaen Iin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ohjel­mas­sa on juh­la­kah­vit, puhei­ta ja muun muas­sa Iin kan­sa­lais­opis­ton musiik­kie­si­tyk­siä. Juh­laan osal­lis­tu­jil­la tulee olla koro­na­to­dis­tus, joka tar­kis­te­taan ovel­la. Ii-ins­ti­tuu­tin jär­jes­tä­mää juh­laa voi kat­soa myös kotio­lois­sa, sil­lä se strii­ma­taan You­tu­been Iivisio-kanavalle. 

Iin Mies­lau­la­jien perin­tei­nen itse­näi­syys- ja jou­lu­kon­sert­ti on Iin kir­kos­sa itse­näi­syys­päi­vä­nä kel­lo 17. Kuo­roa joh­taa Mark­ku Kos­ke­la. Kon­ser­tis­sa on käy­tös­sä koronapassi.