Omakoti­tonttien syys­ha­ku alkaa Oulussa

Oma­ko­ti­tont­tien tämän­syk­syi­nen haku alkaa Oulun kau­pun­gin alu­eel­la. Hakuai­ka on 6.8.–30.8. kel­lo 16.00. Oma­ko­ti­tont­te­ja tulee haet­ta­vak­si yhteen­sä 76, niis­tä kah­dek­san sijait­see Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa, 11 Kel­lon Leton­ran­nas­sa ja kol­me Kii­min­gin Hako­mäes­sä. Tont­te­ja on myös Hiuk­ka­vaa­ras­sa, Hei­kin­har­jus­sa, Kor­ven­ky­läs­sä, Oulun­sa­los­sa ja Ritaharjussa.