Omakoti­tonttien syk­syn lisä­ha­ku käynnistyy

Oulun kau­pun­gin oma­ko­ti­tont­tien syk­syn lisä­ha­ku alkaa 30.10. ja päät­tyy 1.11.

Haet­ta­va­na on kaik­ki­aan 22 oma­ko­ti­tont­tia. Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­man alu­eel­ta haet­ta­va­na on 3 tont­tia, Rita­har­jun Vähä­ojal­ta 11, Jää­lis­tä yksi, Hei­kin­har­jun Vesan­lan­mäel­tä yksi, Kor­ven­ky­läs­tä vii­si ja Oulun­sa­lon Nie­men­ran­nas­ta yksi tontti.

Oulun kau­pun­gil­la on jat­ku­vas­sa haus­sa noin 80 oma­ko­ti­tont­tia esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taal­ta, Yli-Iis­tä ja Yli­kii­min­gis­tä. Jat­ku­van haun ton­tit näky­vät haku­pal­ve­lus­sa taas lisä­haun jälkeen.

Tie­to­ja ton­teis­ta ja haus­ta löy­tyy: www.ouka.fi/omakotitontit.