Lin­ja-auto­py­säk­kien kyl­tit uusitaan

Pohjois-Iissä pysäkkikylttejä vaihtoi alkuviikolla hankkeen alihankkijoihin lukeutuvan kempeleläisen Huumola Nature Oy:n työpari. Miehet kertoivat ehtivänsä päivässä vaihtaa kaikkiaan 40–50 kylttiä riippuen siitä, vaihdetaanko pelkkä merkki vaiko myös varsi tai jopa jalustakin.Pohjois-Iissä pysäkkikylttejä vaihtoi alkuviikolla hankkeen alihankkijoihin lukeutuvan kempeleläisen Huumola Nature Oy:n työpari. Miehet kertoivat ehtivänsä päivässä vaihtaa kaikkiaan 40–50 kylttiä riippuen siitä, vaihdetaanko pelkkä merkki vaiko myös varsi tai jopa jalustakin.

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alueil­la vii­me vuo­den elo­kuus­sa aloi­tet­tu lin­ja-auto­py­säk­kien kylt­tien vaih­to uusiin on eden­nyt Oulun poh­jois­puo­lel­le. Syy­nä merk­kien uusi­mi­seen on kesä­kuus­sa 2020 voi­maan tul­lut uusi tie­lii­ken­ne­la­ki, jon­ka mukaan enti­set sini­val­koi­set kau­ko­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit sekä pika­vuo­ro-lisä­kil­vet pois­tu­vat koko­naan käy­tös­tä. Samal­la myös aiem­mat kel­ta­mus­tat pai­kal­lis­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit uusitaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus