Tuo­mo Häy­ry­sel­le mita­li miinanraivauksesta

Miinanraivaajaveteraani Tuomo Häyryselle mitalin luovutti laivaston komentaja evp. Markku Lehto.Miinanraivaajaveteraani Tuomo Häyryselle mitalin luovutti laivaston komentaja evp. Markku Lehto.

Iiläi­sel­le mii­nan­rai­vaa­ja­ve­te­raa­ni Tuo­mo Kal­le Häy­ry­sel­le on luo­vu­tet­tu Suo­men Val­koi­sen Ruusun rita­ri­kun­nan I luo­kan mita­li. Tasa­val­lan pre­si­dent­ti myön­si 97:lle mii­nan­rai­vaa­ja­ve­te­raa­nil­le kun­nia­mer­kin kan­sal­li­se­na vete­raa­ni­päi­vä­nä 27.4.2022. Mita­lin luo­vut­ti Häy­ry­sel­le lai­vas­ton komen­ta­ja evp. Mark­ku Leh­to vii­me vii­kol­la. 92-vuo­tias Häy­ry­nen pal­ve­li mii­na­lai­va Ruot­sin­sal­mes­sa. – Vuo­den päi­vät siel­lä olin, pää­sin sivii­liin vuon­na 1951. Mei­tä oli 56 mies­tä, eikä minun lisäk­se­ni muita… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus