Var­hais­kas­va­tuk­sen kut­su­ra­haan korotus

Oulun kau­pun­ki vas­taa akuut­tiin var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö­pu­laan paran­ta­mal­la niin sano­tun kut­su­ra­han ehto­ja. Kut­su­ra­hal­la halu­taan paran­taa esi­hen­ki­löi­den mah­dol­li­suuk­sia löy­tää sijai­sia äkil­li­sis­sä tilanteissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus