Lii­ken­ne siir­tyy takai­sin Kii­min­ki­joen ylit­tä­väl­le väliai­kai­sel­le sil­lal­le torstaina

Tulvavesi vaurioitti kiertosiltaa, joka on nyt saatu kunnostettua. Kuva marraskuun alun tilanteesta siltatyömaalla.

Lii­ken­ne siir­tyy takai­sin nelos­tiel­le ja Kii­min­ki­joen ylit­tä­väl­le väliai­kai­sel­le sil­lal­le tors­tai­na 26.11. Ohjaus teh­dään päi­väl­lä ennen ilta­päi­vän työ­mat­ka­lii­ken­teen vilkastumista.

Syys­kuun lopus­sa tul­van vau­rioit­ta­man väliai­kai­sen sil­lan kor­jaus ja kier­to­tien pen­ge­ro­suus ovat val­mis­tu­neet niin, että lii­ken­ne voi­daan nyt palaut­taa takai­sin val­ta­tiel­lä ole­val­le kiertoreitille.

Kor­jat­tu väliai­kai­nen sil­ta sijait­see nelos­tiel­lä vie­lä raken­teil­la ole­van Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän Alli­kon sil­lan kupeessa.