Lii­an kevyt vasa­ra voi kos­tau­tua käyt­tä­jäl­leen lihaskipuina

Erilaisia vasaroita eri tilanteisiin. Vasemmalta painava timpurinvasara, toisena moska, kolmantena pieni timpurinvasara esimerkiksi dyckert-naulojen naulaamiseen, neljäntenä kuminuija esimerkiksi kivien lyömiseen ja viimeisenä muurarinvasara.

Jar­no Kes­ki­nen Ran­ta­poh­ja Vasa­roi­ta on joka läh­töön. Vasa­rat luo­ki­tel­laan mate­ri­aa­lin­sa kuten kumin, muo­vin, puun ja metal­lin mukaan. Pel­kis­tä metal­li­va­sa­rois­ta­kin löy­tyy kym­me­niin eri työ­teh­tä­viin sopi­via mal­le­ja. Ylei­sim­mät koti­tim­pu­ril­la käy­tös­sä ole­vat mal­lit ovat tim­pu­rin­va­sa­ra ja kumi­va­sa­ra. Vasa­rat erot­taa toi­sis­taan myös hin­ta. Jos vasa­raa käyt­te­lee esi­mer­kik­si oman talon raken­nus­työ­maal­la tai muu­ten pal­jon, kan­nat­taa tar­ve­ka­lus­ta mak­saa. Kir­ves­mies, Tim­pu­ril­le talo… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus