Tie­to­vi­sa 18.9.

Kysy­myk­set 1.    Kuka pää­mi­nis­te­rim­me sai aikoi­naan lem­pi­ni­men Kan­nuk­sen Ken­ne­dy? 2.    Mitä ravin­toai­nei­ta karp­paus-ruo­ka­va­lios­sa pyri­tään eri­tyi­ses­ti vält­tä­mään? 3.    Mis­sä maas­sa (ei Suo­mes­sa) avat­tiin hil­jak­koin Tove Jans­so­nil­le omis­tet­tu puis­to? 4.    Kenen Suo­men pää­mi­nis­te­ri­nä­kin toi­mi­neen hen­ki­lön suku­ni­mi mai­ni­taaan joka päi­vä Ylen Meri­sääs­sä? 5.    Min­kä ikäi­nen on kes­ki­ver­to suo­ma­lai­nen? a) 34,5 v, b) 38,5 v, c) 42,5 v, d)… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus