Pih­la­jaa purkkiin

Pih­la­jan­mar­jo­ja on aina­kin Ran­ta­poh­jan alu­eel­la nyt niin pal­jon, että sil­miin ottaa. Moni tun­tuu poh­ti­van, mitä kaik­kea tuos­ta mar­ja­mää­räs­tä voi­si teh­dä. Pih­la­jan­mar­jois­sa on vita­mii­ne­ja, antiok­si­dant­te­ja sun mui­ta ter­vel­li­siä asioi­ta niin val­ta­vas­ti, että nii­den käyt­tö oli­si sik­si­kin jär­ke­vää. Mut­ta se maku. Har­va­pa tai­taa pop­sia pih­la­jan­mar­jo­ja naa­ma perus­lu­ke­mil­la, maku vetää väki­sin­kin irvis­te­le­mään. Onhan nii­tä resep­te­jä pih­la­jan­mar­jas­ta­kin. Hil­lo lienee… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus