Potun­nos­ton aikaan

Pot­tu­ja, pot­tu­ja. Nii­tä on tul­lut syö­tyä vuo­si­kym­men­ten mit­taan tuhan­sia kilo­ja. Vie­lä 1950-luvun lopul­la suo­ma­lai­nen söi vuo­des­sa lähes 200 kiloa peru­naa, nyky­ään kulu­tus on noin 60 kilon tun­tu­mas­sa. Vie­lä 1970-luvul­la näi­hin aikoi­hin vuo­des­ta oli taval­li­nen näky, että suku kokoon­tui maal­le perun­an­nos­to­tal­koi­siin. Sii­tä satoa vie­tiin sit­ten kau­pun­kiin. Kun Suo­mi muut­ti ker­ros­ta­loi­hin 1970- ja 1980-luvuil­la, muo­kat­tiin moni väestönsuoja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus