Tie­to­vi­sa 25.9.2017

Kysy­myk­set 1.    Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan kir­kon tai kel­lo­ta­pu­lin sei­näs­sä ole­va ont­to pat­sas, jos­sa on auk­ko, johon voi pan­na rahaa seu­ra­kun­nan mää­rit­tä­mään tar­koi­tuk­seen? 2.    Mil­lä nimel­lä nykyi­nen Dans­ke Bank toi­mi Suo­mes­sa vuo­si­na 1998–2001. 3.    Mis­sä kau­pun­gis­sa on Simp­siön vuo­ri? 4.     Mitä maa­ta on hal­lin­nut aikoi­naan jul­mas­ti Pol Pot? 5.    Mis­sä kau­pun­gis­sa avat­tiin vuon­na 1984 Suomen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus