Sota­ve­te­raa­ne­ja kunnioitetaan

Huo­men­na vie­te­tään Suo­men Sota­ve­te­raa­ni­lii­ton 60-vuo­tis­juh­laa. Päi­vää juh­lis­te­taan koko maas­sa ja Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la esi­mer­kik­si sep­pe­leen­las­kuil­la san­ka­ri­hau­taus­mail­le. Monin pai­koin muka­na on alu­een kou­lu­lai­sia. Olin syk­syl­lä 1989 nuo­re­na toi­mit­ta­ja­na kat­so­mas­sa Pek­ka Pari­kan ohjaa­man Tal­vi­so­ta-elo­ku­van Oulun ensi-iltaa tal­vi­so­dan ja jat­ko­so­dan vete­raa­nien kans­sa. Muis­tan kuin­ka, monen vete­raa­nin sil­mät oli­vat kos­tei­na kol­me­tun­ti­sen elo­ku­van jäl­keen. Muis­tot herä­si­vät eloon. Pari­kan elo­ku­van kat­so­jia ei… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus