Läpi­leik­kaus Kali­men­joen vedes­tä – pul­lot täyt­tyi­vät Kali­Ve­si-hank­keen näyt­teen­ot­to­päi­vä­nä

Vesinäytteistä tutkitaan veden pH-arvo, sähkönjohtavuus, happipitoisuus, väri, sameus sekä stabiilit isotoopit, jotka paljastavat onko virtauksen vesi pinta- vai pohjavettä.

Kali­men­joen vesi oli eri­tyi­sen tark­kai­lun koh­tee­na juhan­nus­vii­kon tiis­tai­na, jol­loin joen veden laa­tua tut­ki­va Kali­Ve­si-han­ke jär­jes­ti näyt­teen­ot­to­päi­vän yhdes­sä alu­een asuk­kai­den kans­sa. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na oli ennen kaik­kea saa­da koko­nais­ku­va vesis­tön koko­nais­ti­las­ta yhden päi­vän ajan joen alku­läh­teil­tä suis­toon saak­ka. Asuk­kai­den osa vesi­näyt­tei­den otos­sa on tär­keä, koros­ta­vat hank­keen tut­ki­jat. – Tut­ki­ja­po­ru­kal­la valu­ma-aluet­ta ei saa käy­tyä läpi yhden päi­vän aika­na.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus