Joki­ky­län kou­lu lak­kaa, Yli-Iin kir­jas­to säi­lyy pai­koil­laan

Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­ta kos­ke­vas­ta pal­ve­lu­ver­kos­ta teh­tiin pää­tös pit­käl­lis­ten kes­kus­te­lu­jen ja äänes­tys­ten jäl­keen  Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa maa­nan­tai-ilta­na.  Puheen­vuo­ro­ja käy­tet­tiin 50 ja pal­ve­lu­verk­koon teh­tiin kym­me­nen muu­tos­esi­tys­tä, jois­ta äänes­tet­tiin. Hau­ki­pu­taal­la Joki­ky­län kou­lu lak­kaa, tilois­ta luo­vu­taan ja oppi­laat siir­ty­vät Ase­man kou­lul­le, päät­ti val­tuus­to äänin 43–22 (2 tyh­jää). Matias Oja­leh­to (kesk.) esit­ti, että Joki­ky­län kou­lu oli­si saa­nut jat­kaa. Keis­kan kou­lu jat­kaa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus