Kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lu täy­des­sä vauhdissa

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu käynnistyi elokuussa Oulussa 25 päiväkodissa. Jääliläisen Tuokkosen päiväkodin esikoulun opettajat Mervi Hansen-Haug ja Sirpa Uosukainen harjoittelevat lasten kanssa usein erilaisia taitoja ulkosalla leikin voimin, sillä ryhmä on ulkoeskari. (Kuva: Teea Tunturi)Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu käynnistyi elokuussa Oulussa 25 päiväkodissa. Jääliläisen Tuokkosen päiväkodin esikoulun opettajat Mervi Hansen-Haug ja Sirpa Uosukainen harjoittelevat lasten kanssa usein erilaisia taitoja ulkosalla leikin voimin, sillä ryhmä on ulkoeskari. (Kuva: Teea Tunturi)

Kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lus­sa on Oulus­sa muka­na lähes 400 vuon­na 2016 syn­ty­nyt­tä las­ta, ja ver­rok­ki­ryh­mäs­sä lap­sia on 1 770. Syk­sy on Oulun var­hais­kas­va­tuk­sen joh­ta­ja Miia Kem­pin mukaan läh­te­nyt liik­keel­le kokei­lun paris­sa var­sin vauh­dik­kaas­ti, ja kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen toi­mi­pai­kois­sa on ollut intoa ja iloa uuden kokei­lun ja kehit­tä­mi­sen äärel­lä. Hen­ki­lös­töä ja esi­mie­hiä pereh­dy­te­tään par­hail­laan kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man sisältöihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus