Oulun seu­dun pel­loil­la pui­daan nyt kau­raa – Vil­je­li­jät ker­to­vat jopa 20 pro­sent­tia taval­lis­ta pie­nem­mis­tä satomääristä

Alakyläläinen maanviljelijä, karjatilallinen Janne Isokanniainen sai viime viikon loppupuolella kaikki puinnit pelloillaan tehtyä. Sato osoittautui hyväksi ja nyt tilan karjalle riittää omaa viljaa syötäväksi lähes kokotulevan kauden ajaksi. (Kuva: Teea Tunturi)Alakyläläinen maanviljelijä, karjatilallinen Janne Isokanniainen sai viime viikon loppupuolella kaikki puinnit pelloillaan tehtyä. Sato osoittautui hyväksi ja nyt tilan karjalle riittää omaa viljaa syötäväksi lähes kokotulevan kauden ajaksi. (Kuva: Teea Tunturi)

Ala­ky­lä­läi­sen Iso­kan­niai­sen tilan vil­ja­pel­lot sijait­se­vat eri puo­lil­la Kii­min­kiä. Tänä vuon­na puin­nit ajoit­tui­vat, kuten taval­lis­ta, elo–syyskuun vaih­tee­seen. Vii­mei­sin pel­to saa­tiin pui­tua vii­me vii­kon lop­pu­puo­lel­la. Tilan ohra- ja kau­ra­sa­to pui­tiin tal­teen noin vii­kos­sa, ja se käy­te­tään koko­nai­suu­des­saan oman kar­jan ruokintaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus