Jäät läh­ti­vät Kii­min­ki­joes­ta

Lippu läŠhti liikkeelle sunnuntaina 3.5.

Jäät läh­ti­vät Kii­min­ki­joes­ta Hau­ki­pu­taal­la lau­an­tai­na 2.5. kel­lo 16.39. Tuol­loin merk­ki­lip­pu liik­kui jäi­den mat­kas­sa Nie­me­län­tör­män suvan­nos­ta Kii­min­ki­joen sil­lan koh­dal­le ylä­juok­sun puo­lei­sen sil­lan­kai­teen koh­dal­le.

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro on jär­jes­tä­nyt jäi­den­läh­tö­ar­vaus­ta 1980-luvul­ta läh­tien. Jäi­den­läh­dön tark­kaa ajan­koh­taa mies­kuo­ro­lai­set var­tioi­vat vuo­rois­sa joki­tör­mäl­tä, kuten myös nyt. Pas­sis­sa oltiin vii­kon­lop­pu­na, jol­loin näh­tiin, että jäät ovat lii­ke­kan­nal­la.

Vii­me vuon­na jäät läh­ti­vät 23.4. Vuon­na 2017 jäi­den­läh­tö tapah­tui vas­ta 7.5.

Ympä­ris­tö­kes­kuk­sen mukaan tul­va­huip­pu jää Kii­min­ki­joel­la tänä kevää­nä kes­ki­mää­räis­tä pie­nem­mäk­si.

Jut­tua kor­jat­tu päi­vä­mää­rä osal­ta, oikea päi­vä­mää­rä on siis 2.5. eikä 3.5., kuten ensik­si ker­rot­tiin.

Vesi vir­ta­si vapaa­na ylŠäjuoksulla Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä rau­ta­sil­lan kodal­la jo ennen vap­pua.