Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 2.5.2020

Kysy­myk­set

 1. Mil­lä kol­mel­la sanal­la Lapin poro­mies ilmai­see poro­jen­sa mää­rän ute­li­aan sitä kysyes­sä?
 2. Mikä suo­ma­lais­ten­kin suo­si­ma maa on ainoa Kaak­kois-Aasian maa, joka ei ole ollut siir­to­maa?
 3. Min­kä nimi­nen on Har­ry Pot­ter -kir­jois­sa noi­tien ja vel­ho­jen tai­ka­kou­lu? Hel­po­tuk­sek­si: nimen alkuo­sa on epäys­tä­väl­li­nen ja lop­pu löy­tyy puun kyl­jes­tä.
 4. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä suo­ma­lai­set pani­mot teki­vät yhtei­sen pää­tök­sen ryh­tyä käyt­tä­mään kruu­nu­kork­ke­ja olut­pul­lois­sa?
 5. Kenen sävel­lys on Työ­väen mars­si (Käy ees­päin väki voi­ma­kas)? a) Jean Sibe­lius, b) Lee­vi Made­to­ja, c) Oskar Meri­kan­to, d) Tane­li Kuusis­to
 6. Mis­sä Euroo­pan maas­sa on pie­nin syn­ty­vyys?
 7. Mil­lä nimel­lä auto­merk­ki Zigu­li tun­ne­taan Suo­mes­sa?
 8. Mikä on Suo­men suu­rin kan­sal­lis­puis­to?
 9. Kuka on vii­mei­sin suo­ma­lai­sur­hei­li­ja, joka on voit­ta­nut kul­taa kesä­opym­pia­lai­sis­sa?
 10. Mikä seu­raa­vis­ta on Viron saa­ri? a) Tuh­nu, b) Muh­nu, c) Suh­nu, d) Ruh­nu

Vas­tauk­set

 1. Kahen puo­len puu­ta
 2. Thai­maa
 3. Tyly­pah­ka
 4.  1970-luvul­la (1976)
 1. c) Oskar Meri­kan­to
 2. Vati­kaa­nis­sa
 3. Lada
 4. Lem­men­joen kan­sal­lis­puis­to
 5. Satu Mäke­lä-Num­me­la 2008
 6. d) Ruh­nu