Napak­ka kokous vähin puheen­vuo­roin

Iin kunnanvaltuuston kokouksessa istuttiin kaukana toisistaan. Kokouksessa oli paikalla 28 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua.Iin kunnanvaltuuston kokouksessa istuttiin kaukana toisistaan. Kokouksessa oli paikalla 28 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua.

Iin kun­nan­val­tuus­to kokoon­tui maa­nan­tai­na poik­keuk­sel­li­ses­ti Val­ta­rin kou­lun salis­sa. Näin sik­si, että val­tuu­te­tuil­le saa­tiin jär­jes­tet­tyä tur­va­vä­lit. Kokouk­sen aluk­si val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des (vas.) toi­voi, että kokous vie­dään läpi jou­he­vas­ti ilman tau­ko­ja ja liik­ku­mis­ta vält­täen. Kokous­pai­kal­le astel­tiin käsi­de­si­pul­lon kaut­ta. Val­tuu­tet­tu­jen pöy­dil­le oli jaet­tu kokous­lei­vät ja juo­ta­vaa. Val­tuu­tet­tu­jen lisäk­si pai­kal­la oli­vat kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ja hal­lin­to­joh­ta­ja Annas­tii­na Jun­ni­la.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus