Joki­ran­nan kou­lus­ta tulos­sa Kii­min­ki­puis­ton kou­lu

Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta päät­tää kokouk­ses­saan tänään uuden Joki­ran­nan kou­lun nimeä­mi­ses­tä uudel­leen. Esi­tyk­sen mukaan kou­lu nimet­täi­siin Kii­min­ki­puis­ton kou­luk­si, kos­ka kou­lu sijait­see Kii­min­gin ure­hi­lu­kes­kuk­sen alu­eel­la. Nimi myös toi­si esiin kou­lun kuu­lu­mi­sen osa­na Kii­min­gin kou­lu­kam­pusa­luet­ta. Uusi nimi myös vähen­täi­si sekaan­nuk­sia Yli­vies­kas­sa ole­vaan Joki­ran­nan kou­luun. Uusi nimi ote­taan käyt­töön 2021 tam­mi­kuus­sa, mikä­li kokous päät­tää sen käyt­töö­no­tos­ta. Nimeä ovat olleet ideoi­mas­sa myös kou­lun oppi­laat, van­hem­mat ja hen­ki­lö­kun­ta.