Yli-Iin uusi seu­ra­kun­ta­ta­lo val­mis­tu­nee vuo­den 2023 kevääl­lä

Yli-Iin nykyinen seurakuntatalo on käytössä niin pitkään, kunnes uuden rakentamistyöt päästään aloittamaan. Seurakunnan varhaiskasvatustyö on ollut Yli-Iissä jo pitkään väistötiloissa. (Arkisto: Teea Tunturi)Yli-Iin nykyinen seurakuntatalo on käytössä niin pitkään, kunnes uuden rakentamistyöt päästään aloittamaan. Seurakunnan varhaiskasvatustyö on ollut Yli-Iissä jo pitkään väistötiloissa. (Arkisto: Teea Tunturi)

Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­neu­vos­to saa käsi­tel­tä­väk­seen kes­ki­viik­ko­na Yli-Iin uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon han­ke­suun­ni­tel­man, jon­ka työ­ryh­mä sai vas­ti­kään valmiiksi.Tämän jäl­keen suun­ni­tel­ma käy läpi moni­por­tai­sen jär­jes­tel­män, jon­ka jäl­keen aikai­sin­taan syk­syl­lä 2021 pääs­tään raken­nus­töi­hin. – Koro­nan vuok­si talous­ti­lan­ne näyt­tää sel­lai­sel­ta, että tämä han­ke siir­tyy kui­ten­kin suun­ni­tel­lus­ta hie­man eteen­päin, ja raken­ta­maan pääs­tään kevääl­lä 2022, ker­too Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män kiin­teis­tö­joh­ta­ja Jaa­na Val­jus. Uudet seu­ra­kun­nan tilat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus